Sunday, February 10, 2013

Bagaimana ingin meminta anak melakukan sesuatu gaya A+


Berikut ialah kaedah yang dibentangkan oleh seorang ahli psikologi dalam bukunya How to Get People to Do Stuff: Master the art and science of persuasion and motivation. Ia ditulis Susan Weinschenk.

Menurut beliau, ada 7 perkara tekniknya.

Friday, February 8, 2013

Anak gaduh..leraikan cara A+

Framework A+ adalah untuk diamalkan dan dicuba dari semasa ke semasa

Ketika Adam habis mandi, beliau memakai pakaian di belakang sofa. Ada car seat di situ. Beliau duduk di situ dengan yoyo yang dibelikan khas untuknya.

Datang adiknya Maryam ingin merampas yoyo. Adam dan Maryam berebut dan menjerit. Maryam menangis. Adam menangis.

Friday, February 1, 2013

Orang tua derhaka

Biasanya dengar anak derhaka.

Namun, dalam Eksiklopedia Keluarga Sakinan oleh Muhammad Thalib, disenaraikan beberapa ciri orang tua derhaka.


 1. Salah memilih calon ibu atau ayah
 2. Menafkahkan anak dari sumber haram
 3. Mengajak anak kepada kemusyrikan
 4. Menghalang anak mengamalkan agama
 5. Tidak mempedulikan nafkah anak
 6. Tidak mementingkan pendidikan anak-anak
 7. Meletakkan anak di persekitaran yang tidak baik
 8. Memaksa anak nikah dengan orang yang tidak disukai
 9. Menghalang anak menikah
 10. Tidak adil pada anak
 11. Membiasakan hal buruk kepada anak
 12. Menyerahkan asuhan kepada non-Muslim
 13. Membebani tugasan di luar kemampuannya
 14. Melahirkan anak luar nikah 
 15. Membiasakan anak boros
 16. Membina suasana maksiat di luar rumah 
 17. Memberi nama buruk
 18. Tidak mengaku sebagai anak
 19. Membunuh anak